+45 51 70 25 93 [email protected]

Miljøledelse

Udvikling, fastlæggelse og implementering af ledelsessystem til styring og forbedring af miljøpåvirkninger fra virksomhedens processer og aktiviteter til certificering efter DS/EN ISO 14001.
Udarbejdelse af indledende miljøgennemgang og fastlæggelse af relevante indsatser, forbedringer og mål.

Ledelsessystemer udvikles og implementeres i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere på aftalte vilkår.